Atunci când furnizorul oferă stabilitate, când nivelul de calitate a serviciilor este măsurabil şi uşor de urmărit, când clientul poate să stea liniştit că lucrurile sunt corect duse la bun sfârşit, se creează premisele pentru un parteneriat pe termen lung. Toate acestea au, însă, la bază o strategie corect creionată şi pusă în practică.

Consider că strategia şi politicile elaborate de management sunt obligatorii în abordarea de segmente noi şi pentru menţinerea relaţiilor pe termen lung cu clienţii, iar experienţa noastră o demonstrează”, afirmă Ionel Cipere, directorul Practicom.Abia atunci când aceste elemente sunt bine puse la punct, compania se poate dezvolta. „Întotdeauna strategia ne-a arătat ce avemde făcut, când să o facem şi cu ce resurse sau costuri. Iar pentru că amgândit-o înmod corect, amputut atinge obiectivele pe care le-am aşezat la baza ei”, a precizat Ionel Cipere.

 

De menţionat că Practicom, care consemna, la nivelul anului 2011, o cifră de afaceri de 1,39 milioane de euro, un colectiv de 74 de angajaţi şi o flotă de 34 de vehicule, a terminat anul 2016 cu o cifră de afaceri de 13,5 milioane de euro, 592 de angajaţi şi un parc propriu de 308 de vehicule. Iar dezvoltarea continuă, bazându-se, în cea mai mare parte, pe contracte pe termen lung. Evoluţia a avut în spate o strategie pusă la punct încă din anul 2005, care a aşezat în prim plan, încă din acel moment, pregătireamanagementului, perfect pliat astăzi pe nevoile unei firme mari. Lucrurile au fost făcute din timp, în intervale bine fixate, iar clienţii au apreciat abordarea, tocmai pentru că nu au existat abateri.

Ziua Cargo – ianuarie 2017