Ezt a weboldalt a Practicom SRL alkotta annak érdekében, hogy általános tájékoztatási forrást hozzon létre. A weboldal, illetve annak keretén belül bemutatott anyagok és információk használatával ön megerősíti azt, hogy elolvasta, megértette, elfogadta és jóváhagyja a következő általános feltételeket.

A Practicom teljes tartalmát a román Szerzői jogok törvénye védi, a tulajdonos minden jogot fenntart.

Ezt az oldalt a Practicom birtokolja és tartja fenn. Más kikötések hiányában minden forgalmazott márkanév, szolgáltatásokat fedő márkanév, logó és egyéb, az oldalon megjelenő anyag szellemi tulajdonjoga (ide értve a szerzői jogokat és az adatbázisra vonatkozó jogokat) a Practicomot illeti.

A Practicom a fentiek tekintetében minden jogot fenntart, és e jogait szükség esetén a törvény által megszabott kereteken belül érvényesíteni fogja. Az oldal tartalmának egyetlen eleme sem jogosít senkit arra, hogy annak tartalmát képező képet, kereskedelmi védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót vagy bármilyen más bemutatott anyagot felhasználjon. Az oldalon található anyagok többszörösítése, forgalmazása vagy közzététele a Practicom előzetes, írásos engedélye nélkül tilos.

Az oldalon található anyagok más úton történő letöltése, vagy másolása az azt elkövető személy számára nem biztosítja a szoftverek használatának engedélyét vagy az anyagok tulajdonjogát. Az oldalra küldött adatok a Practicom tulajdonába kerülnek, és azokat a Practicom bármilyen, törvényes kereteken belüli, célokra felhasználhatja, továbbá belátása szerint, ide értve a hatóságokat is, felfedheti. Az önre vonatkozó minden törvény és jogszabály betartásának felelőssége önt terheli.

Ami a személyes adatok feldolgozását és ezen adatok szabad áramlását illeti, elolvashatja a FIZIKAI SZEMÉLYEK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKET.

A Practicom semmilyen körülmények között nem felel az önnél vagy más félnél ezen oldal használatából és az azon található információk miatt keletkezett (közvetlen vagy közvetett) kárért vagy bármilyen más, hibák, mellőzés, meghibásodás, késedelem vagy működési, illetve közvetítési kimaradás, áramszünet, vírusok vagy hasonló tényezők által okozott károkért vagy sérülésekért.

Bár a Practicom minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy az oldalon bemutatott információk pontosak és helyesek legyenek, nem tud felelősséget vállalni az oldalon megjelenő pontatlanságokért. A felhasználók felelősek az oldalon található adatok pontosságának, teljességének és hasznos voltának ellenőrzéséért.

A más oldalakra mutató hivatkozások csak az adatok hozzáférésének megkönnyítése érdekében állnak rendelkezésre, és a Practicom nem vállal semmilyen felelősséget ezeknek az oldalaknak a tartalmáért, azokon népszerűsített vagy forgalmazott termékekért vagy szolgáltatásokért.

Minden olyan panaszt vagy jogvitát, amely ennek az oldalnak, tartalmának vagy azon bemutatott anyagoknak a használatából ered, a hatályos román törvények vezérelnek.

Az oldal használati feltételeit bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk. Ön beleegyezik abba, hogy az oldalnak ezt a részét rendszeresen újraolvassa, és önnek a folyamatos belépése erre az oldalra vagy az oldal használata annak bizonyítékául szolgál, hogy e módosításokat elfogadta.

A Practicom vállalja, hogy az általa gyűjtött személyes adatokat a hatályos román törvények értelmében kezeli.

A Practicom nem nézte végig azokat az oldalakat, amelyeknek hivatkozásai az oldalán találhatók, és nem felelős azoknak az oldalaknak a tartalmáért, amelyek nem ezen az oldalon vannak vagy amelyekre hivatkozik, illetve amelyekről erre az oldalra helyeztek el hivatkozást.

A Practicom ezen oldalak adatvédelmi rendszerét, tartalmát vagy pontosságát tekintve nem vállal semmilyen felelősséget.

Nem vállalunk garanciát ezen oldalon található anyagokra nézve. A Practicom nem vállal felelősséget és garanciát az oldal működésének folytonosságáért, hibátlanságáért és a hibajavításokért.

A Practicom és alkalmazottai nem vállalnak semmiféle felelősséget sem az oldal és tartalma használatából eredő közvetlen, sem a közvetett veszteségekért, beleértve számítógépének az oldalt kiszolgáló szerverre való belépése vagy annak használata miatti sérülését.

A Practicom SRL a személyes adatkezelők nyilvántartásában a(z) XXX számmal van bejegyezve.